20210128_ph1_yuinoba_miyagi.JPG
【被災地企業各社のプレゼンテーション】
20210128_ph2_yuinoba_miyagi.JPG
【説明に聞き入る支援提案企業各社】
20210128_ph3_yuinoba_miyagi.JPG
【オンラインによる質疑応答も実施】
20210128_ph4_yuinoba_miyagi.JPG
【メイン会場では情報交換が積極的に行われた】